• Adres İzmir Türkiye
  • E-Posta hackecan80@hotmail.com
  • Telefon 0 212 222 22 22
Resmi Medyum

Tarihte Medyumluk

Tarihte medyumlar hakkında ortaya atılan iddialar ve söylediklerinin gerçekliği ile günümüze kadar konusu sürmeye devam etmektedir. Tarihte bulunan ünlü medyumlar olduğu gibi şuan da günümüzde resmi ruhsatlı medyumlar bulunmaktadır.
Medyumum tarihsel gelişimine baktığımızda 17. yy’da açık, berrak ve voyant görüş anlamında Olan clair kelimesinden gelmektedir. Bu kelimelerden de anlaşılabileceği gibi görünenin tüm taraflarıyla ortaya çıkması diyebiliriz. Medyum işine baktığımız da ne kadar telepatik yollarla yani sezgisel bir yolla yapılsa da tam anlamıyla terimler birbirini kapsamamaktadır. Medyum daha çok işlevleri olan ve alt dallara ayrılan bir uzmanlık alanı olan konu anlamına da gelmektedir. Tarihsel gelişimine baktığımız da birçok olgu gibi bunun da beslendiği bir kaynak vardır. Biz bunu daha mistisizme bağlıyoruz. Terimsel olarak adını Fransa’dan almış olsa da oluşum ve gelişim yönünden baktığımızda doğudan beslendiğini söylemek mümkün olacaktır. Tarihte ünlü çalışmalarda bulunan medyumlar araştırıldığında karşımıza bir çok kişinin ismi çıkmaktadır. Tarih araştırmalarında müneccim ve medyumlar aynı işi yapan fakat ayrı isimler taşıyan kişilere verilen unvandır. Eski Hint dinsel yazıtlarına baktığımızda medyumluğun meditasyondan öte bir eğitim ve disipline dayandığı bir siddhis ustalığı olduğunu öğreniyoruz. Siddhis kelime anlamı olarak doğu da birçok anlamalara gelebildiği gibi konumuzla ilgili olarak büyülü yollarla doğaüstü güçler edinimi anlamına gelmektedir. Bunun için de belli aşamalar ve kurallar oluşturulmuştur. İster Budizm de olsun ister Şamanizm de olsun bu konular sıklıkla işlenmektedir. Doğaüstü yollarla vecd haline geçme ruhun yenilenmesi bedenin parçalara ayrılıp tekrardan oluşması buy olla artık doğaüstü güçler edinebilme gibi birçok aşamadan geçmektedir.
Frans Anton Mesmer’in döneminde bu konu günümüzde hipnoz olan insanlar gibi trans haline geçen insanların davranışlarında medyumluk olduğu gözlemlenmiştir. Mesmer’in takipçilerinden biri olan Markiz Puysegur’un bu konudaki gözlemine değinecek olursak yaptığı bir deney ilgimizi çekmektedir. Gözlemlemek için Victor Race adındaki birini transa geçiriyor ve adam değişime uğruyor. Kendi hastalıkları veya başkasının hastalıklarının belirtilerini anlatıyor ve kişisel de bir değişim geçiriyordu. Trans hali sona erdikten sonra da ne söylediklerini ne de yaptıklarını hatırlıyordu.